Broeder G. Snip

Wat is navolging?

Een eerste geheim van navolging: Hij kiest jou, niet andersom. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie…. (Johannes15:16) Kunnen we op de allereerste dag al geheimen onthullen over het thema navolging? Misschien kun je de Jezusfilm wel. Hierin roept Jezus de discipelen met de woorden: Volg mij! Ook is te zien dat die roep […]

Schuiven naar boven