Tegen de stroom in.

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.
(Efeze 4: 20 – NBG

De Bijbel roept ons op om als christen anders te zijn dan de mensen in de wereld om ons heen. Wij mogen licht verspreiden op plaatsen waar het duister is en waar we misschien liever niet zouden komen. Wij moeten tegen de stroom in zwemmen.
Dat betekent bijna altijd: niet doen wat makkelijk is, of wat het meest voor de hand ligt. Maar risico’s durven lopen in de wetenschap dat we gedragen worden door Hem die ons is voorgegaan.

Jezus, U bent anders

U ging naast de echtbreekster staan,
toen iedereen haar uit de weg ging.
U ging op bezoek bij een tollenaar,
toen iedereen boos op hem was.
U riep de kinderen bij U,
toen iedereen hen weg wilde sturen.
U vergaf Petrus,
toen hij zichzelf veroordeelde.
U prees de weduwe die haar offer  bracht,
toen iedereen haar negeerde.

U verjoeg de duivel,
waar iedereen hen opgegeven had.
U zweeg,
toen iedereen U beschuldigde, bespotte en bespuugde.
U stierf aan het kruis,
toen iedereen het Pascha vierde.
U nam alle schuld op U,
toen iedereen de handen waste in onschuld.
U stond op uit de dood,
toen iedereen dacht dat alles afgelopen was.

Om over na te denken
Op welke manier(en) zem jij tegen de stroom in?

Gebed
Heer, wij willen U volgen en worden zoals U. We willen doen wat U deed. Help ons anders te zijn dan de wereld en een verschil uit te maken voor de  mensen om ons heen. Amen.


Geplaatst

in

door

Tags: