De kerk een warm hart toedragen.

+

 

 

Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, Oorsprong is hij, eerst-

eborene van de doden, om in alles de eerste te zijn.

( Kolossenzen 1: 18)

De kerk heeft geen vanzelfsprekende plaats meer in de samenleving.
Er zijn veel mensen die totaal geen besef hebben waar de kerk van-
daag de dag voor staat. Dat geldt zowel voor mensen die niets met het christelijk geloof van doen willen hebben als voor welwillende mensen.

Misschien ben jij wel zo’n welwillend mens die aan het leren is waar een kerk voor staat. Of heb je misschien ooit ergens anders gekerkt en ben je opnieuw aan het ontdekken of er een kerk is waar je je
thuis kunt voelen.

Als je aan het zoeken bent, dan helpt het natuurlijk om te weten wat er in de Bijbel wordt gezegd over het functioneren van de gemeente. Dat is een ontdekkingstocht. Soms zijn het ontdekkingen van ‘o 
ja, dat wist ik eigenlijk al. Maar er zullen ook ontdekkingen bij zijn waarop je misschien lang moet kauwen, omdat je je er tegen verzet.

Misschien helpt het je in je zoektocht als j

eens kijkt naar wat er in een kerk gebeurt. Het is een plek waar…..]
verschillende generaties elkaar ontmoeten.
* tijd en ruimte is voor  gesprek over levens vragen.
* de belangrijke overgangsmomenten in het leven met rituelen
(kunnen) worden gemarkeerd (geboorte, dood, samen door het leven gaan).
* de christelijke traditie wordt uitgelegd en praktisch gebruikt.
* vragen mogen worden gesteld.
* je geestverwanten kunt tegenkomen.
* iedereen kan bijdragen aan een gemeenschappelijk belang.
* hartenkreten een plek krijgen.
* je God kunt lof prijzen.
* woorden worden gezocht om aan te duiden wat ons beweegt en beroert.
* je je kunt uitspreken voor het aangezicht van God.

Als je het zo bekijkt, is het eigenlijk uniek wat er in een kerk  ge-
beurt. Dit kan eigenlijk al reden genoeg zijn om bij een kerk te willen horen. Je laat je dan niet leiden door de uitkomst van je ontdekkingstochten. Ook voor moeilijke vragen waar je misschien toch nooit een antwoord op zult vinden.

Om over na te denken
Biedt dat wat er gebeurt in een kerk jou al genoeg redenen om de       kerk een warm hart toe te dragen?
* Als je nog weinig binding met je kerk of gemeente hebt: wat zou je     daaraan doen?

Gebed
Dat we inzien hoe bijzonder het bestaan van een kerk eigenlijk is, in een omgeving war we ons veilig voelen.


Geplaatst

in

door

Tags: