Christus aanvaarden.

Ik bid dat je je hart aan de Here hebt gegeven.  Dat je een
eeuwige relatie met God bent aangegaan door Zijn Zoon
Jezus Christus.
Als je niet zeker bent van je positie tegenover God,
vraag de Here Jezus dan om je te redden. Als je dat doet,
nodig je Hem uit in je leven. Je wordt een ‘ nieuwe schep-
ping`( 2 Korintiërs 5:17). Het enige wat je moet doen, is
erkennen dat je dat je tegen God gezondigd hebt. Je zou kunnen
bidden: Here God, ik wil Uw kind zijn, een vrouw
naar Uw hart.  Ik erken dat ik heb gezondigd en aanvaard
Uw Zoon, Jezus Christus, in mijn hart dat U zo nodig
heeft. Ik dank U dat Hij voor mijn zonden aan het kruis
is gestorven.
Vader, dank U dat U mijn gebed verhoort,
                     Dank U, Here Jezus, dat U naar de aarde bent gekomen,
zodat ik in gemeenschap met God kan leven,
Ik houd van U, Amen.


Geplaatst

in

door

Tags: