Broeder G. Snip

Gebed

Here onze God, Gij die door Uwen  Geest alles levend maakt,

wil ook ons aanraken, opdat  ons leven levend worde, zoals wij het mogen verwachten op grond van Uwe belofte en Uwen wil.

Laat ons nieuwe mensen worden, opdat niet het kwaad der wereld en de zonde overmacht over ons krijgen.

Wil ons vernieuwen,  opdat wij strijders mogen zijn voor het hoogste goed op aarde, dat tot in den hemel reikt.

Schenk verhoring overal waar een hart naar den Heiland zucht.

Wij bidden voor hen, die den Heiland zoeken zoeken.

Schenk krachten, die het inwendige der mensen opheffen kunnen, opdat – ondanks alle moeite en tegenstand  en gevaat – er toch op deze wereld overal een vrolijk volk moge zijn, dit op U vertrouwt en de overwinning in zijn hand heeft,  naar de grote genade, die Gij schenkt op het gebed dat wij voor ons zelf en anderen tot U opzenden. Amen.

Schriftlezing: Nehemia 8: 1 – 4, 6 – 7 ; 11

Schuiven naar boven