Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een kerk.

die haar deuren wijd openzet,
waar ieder welkom is
en niemand buitengesloten wordt,

die geen onderscheid maakt
tussen man en vrouw,
tussen goed en slecht,
waar ieder heilig en zondig is,

die geen rangen en standen kent,
maar waar allen van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn,

die haar eigen grenzen overschrijdt
en een Tafel bereidt voor allen
die zich tot Jezus Christus bekennen,

die het Woord van God in dialoog belijdt
en waar gemeenschap hand in hand gaat
met communicatie,

die niet heerst maar dient,
waar recht gedaan wordt aan allen,

die niet denkt aan eigen roem,
maar de kleinen eert
en hen optilt uit hun vernedering,

die op uittocht is uit het land van slavernij
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen,

die haar crisis te boven komt
en blijft getuigen van de hoop
die in haar leeft.


Geplaatst

in

door

Tags: