Elkaar vrijlaten om te volgen.

God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. (..). Hij zegende hen en zei tegen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.       ( Genesis 1: 26,28).

Het is deel van onze zondige natuur dat de ene mens wil heersen over de ander. Wij willen graag dat de ander doet wat wij willen. Bij de schepping hebben wij de opdracht gekregen om  te heersen over de dieren en de natuur. Die moesten wij aan ons onderwerpen.
Nergens staat dat de ene mens moest heersen over de ander. En toch zit dat er sinds de zondeval bij ons ingebakken. We willen heersen en niet dienen. We willen de hoogste plaats, we willen dat iemand onze voeten wast.

Jezus kwam als dienaar naar de aarde. Hij wil niet over ons heersen. Terwijl Hij als enige het recht heeft om dat te doen. Wij zijn zijn eigendom. Hij heeft voor ons betaald met zijn leven. Maar Hij laat ons volkomen vrij. De keus om Hem te volgen is aan ons. Hij was zelf volkomen vrij en deed alleen wat hij de Vader zag doen

Kunnen wij elkaar  volkomen vrijlaten zoals Jezus ons vrijlaat? En geven we elkaar de ruimte om Jezus te volgen, een ieder op zijn of haar unieke, persoonlijke, door God zelf uitgestippelde weg? Of lopen we elkaar voor de voeten en willen we eigenmatig bijsturen en ingrijpen in het leven van een ander, omdat wij denken dat het anders moet?

Broeders en Zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar die elkaar in liefde. (Galaten 5:13).

Gebed
Heer, vergeef ons al d keren dat het ons niet lukte om de  ander vrij te laten zoals U zelf ons vrij laat. Wij hebben allemaal een vrije wil gekregen en mogen iedere dag opnieuw kiezen om U te volgen.
Dank U wel daarvoor. Help ons elkaar ook vrij te laten om te dienen in Uw liefde. Amen.


Geplaatst

in

door

Tags: