Categorie: Algemeen

 • Preekrooster 2023

 • Vrijdag 23 Januari Nog eens met gevoel – zonder passie geen baan.

  Half tien ’s ochtends. Je zit tegenover de recruiter. Alle papieren666*9 liggen keurig voor je. Je  zit kaarsrecht. Je glimlacht aller beminnelijkst. Dit is iemand die alles onder controle heeft. Dit is iemand die relaxed is. Dit is iemand die de schijn ophoudt. Niemand is rustig als hij solliciteert naar een baan die hij echt…

 • Christus aanvaarden.

  Ik bid dat je je hart aan de Here hebt gegeven.  Dat je een eeuwige relatie met God bent aangegaan door Zijn Zoon Jezus Christus. Als je niet zeker bent van je positie tegenover God, vraag de Here Jezus dan om je te redden. Als je dat doet, nodig je Hem uit in je leven.…

 • Tegen de stroom in.

  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. (Efeze 4: 20 – NBG De Bijbel roept ons op om als christen anders te zijn dan de mensen in de wereld om ons heen. Wij mogen licht verspreiden op plaatsen waar het duister is en waar we misschien liever niet zouden komen. Wij moeten tegen…

 • De kerk een warm hart toedragen

  Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. ( KOLOSSENZEN 1 : 18) De kerk heeft geen vanzelfsprekende plaats meer in de samenleving. Er zijn veel mensen die totaal geen besef hebben waar de kerk vandaag de dag voor staat.…

 • Vader in Uw handen, beveel ik Mijn Geest

  Jezus zing een avondlied. Uit Jezus mond komt de Vadernaam. Hij sterf in God. Hij heeft het offer gebracht dat door de Vader werd geëist. Hij geeft Zich aan Hem over. De Psalm 31 zingt een door velen belaagd mens. Bedreiging van alle kanten voor hem. Hij vlucht tot de God van Zijn leven. In…

 • Zorg van de schepping

  1 Koningen 17: 2 – 8 Drinken kun je uit de rivier, en Ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. 1Koningen 17:4 In Gods naam een mens ter verantwoording roepen die vuile handen heeft gemaakt. Dat is de opdracht die Elia krijgt. Het lijkt goed te gaan in Israël onder leiding…

 • Beelden van hoop.

  Zoeken en vragen veertig dagen een spoor door het leven een pad door de tijd verborgen verlangen op leven na dood graan uit de aarde licht uit de hemel delende liefde. die vruchten draagt Woestijn die gaat bloeien beelden van hoop dat niet meer de dood het einde is

 • Aangevochten vertrouwen

  1 Koningen 19:1-8 Het is genoeg geweest, HEER, Neem mijn  leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. 1 Koningen 19:4 Elia heeft een burn-out. Hij is zo depressief dat hij het liefst niet meer wil leven. Hij trekt zich terug van God en mens. Ooit stond Elia in vuur en vlam voor de…

 • Elkaar vrijlaten om te volgen.

  God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. (..). Hij zegende hen en zei tegen: Wees vruchtbaar en word talrijk,…