Het Paasei.

Het p1aasei. Het Paasei is mooi versierd met kleuren van de regenboog. Met kleuren die me zeggen, wat met woorden niet uit is te leggen. ’t gaat over hoop, liefde en geluk. Pas op, en breek dit ei niet stuk. Ik wil er nog lang naar kijken. Pas op, ’t is zo broos, ’t kan […]

Vader in Uw handen, beveel ik Mijn Geest

Jezus zing een avondlied. Uit Jezus mond komt de Vadernaam. Hij sterf in God. Hij heeft het offer gebracht dat door de Vader werd geëist. Hij geeft Zich aan Hem over. De Psalm 31 zingt een door velen belaagd mens. Bedreiging van alle kanten voor hem. Hij vlucht tot de God van Zijn leven. In […]

Zorg van de schepping

1 Koningen 17: 2 – 8 Drinken kun je uit de rivier, en Ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. 1Koningen 17:4 In Gods naam een mens ter verantwoording roepen die vuile handen heeft gemaakt. Dat is de opdracht die Elia krijgt. Het lijkt goed te gaan in Israël onder leiding […]

Beelden van hoop.

Zoeken en vragen veertig dagen een spoor door het leven een pad door de tijd verborgen verlangen op leven na dood graan uit de aarde licht uit de hemel delende liefde. die vruchten draagt Woestijn die gaat bloeien beelden van hoop dat niet meer de dood het einde is

Aangevochten vertrouwen

1 Koningen 19:1-8 Het is genoeg geweest, HEER, Neem mijn  leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. 1 Koningen 19:4 Elia heeft een burn-out. Hij is zo depressief dat hij het liefst niet meer wil leven. Hij trekt zich terug van God en mens. Ooit stond Elia in vuur en vlam voor de […]

Elkaar vrijlaten om te volgen.

God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. (..). Hij zegende hen en zei tegen: Wees vruchtbaar en word talrijk, […]

Kindermoment hoort bij Lucas 3: 7-18

Ik vraag aan de kinderen om naar voren te komen. Als ik op een Zondag preken moet en ik preek over de de Bijbeltekst Lucas 3: 7 – 18 dan past dit kindermoment bij deze Bijbeltekst. Daarna gaan ze naar de Nevendienst en dan hebben ze al een voorproefje van de preek waarmee wij verder […]

De kerk een warm hart toedragen.

+     Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, Oorsprong is hij, eerst- eborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. ( Kolossenzen 1: 18) De kerk heeft geen vanzelfsprekende plaats meer in de samenleving.Er zijn veel mensen die totaal geen besef hebben waar de kerk van-daag de dag […]

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een kerk. die haar deuren wijd openzet, waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt, die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, tussen goed en slecht, waar ieder heilig en zondig is, die geen rangen en standen kent, maar waar allen van hoog tot laag werkelijk broeders en zusters van elkaar […]

Schuiven naar boven