Zie! Ik maak alle dingen nieuw

 

Alle dingen nieuw

Het licht tikt mij aan,
een speels duwtje tegen mijn schouder.

Een stem spreekt:
Mag ik mij voorstellen namens profeten en zieners,
namens allen, die geraakt zijn,
zoals jij nu,
door het licht van de Ene.

Mijn naam is Johannes
Jochanan.
God is genadig.

Ik weet uit eigen ervaring
wat het is er te mogen zijn,
helemaal, met alles erop en eraan,
Ik weet hoe de Ene mij ziet en kent, me in zijn hart
gesloten heeft.

Hij kijkt door mijn schaduwzijde heen
naar het licht
dat van de oorsprong af
in mij is.

Mag ik je uitnodigen
te voelen, horen en zien
de woorden: Zie! Ik maak alle dagen nieuw.

Laat ze op je inwerken, proef ze.
Laat je vormen. Telkens weer.

 

Want ook jou maak ik nieuw.
Ik boetseer je uit het licht dat van de oorsprong af in
jou is,
in alles is en allen.

Kijk en zie door de dingen heen naar het licht.
Zie! alle dingen, nieuw.