Wie is God

Wie is God ?

Het geheim achter al het zicht bare van hemel en aarde.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
is leven van genade buiten de eeuwigheid
is leven van de woorden, die opgeschreven staan
en net als Jezus worden, die’ t ons heeft voorgedaan.
(Gez. 172:1)

Er is een lijn te zien in de manier, waarop de apostelgeschriften
het eersteĀ  hoofdstuk van het boek Genesis uitleggen. Het meest
uitgesproken daarin is de evangelist Johannes.