Wat is navolging?

 

Navolging

Een eerste geheim van navolging:
Hij kiest jou, niet andersom.

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie….
(Johannes15:16)
Kunnen we op de allereerste dag al geheimen onthullen over het thema navolging? Misschien kun je de Jezusfilm wel. Hierin roept Jezus de discipelen met de woorden: Volg mij! Ook is te zien dat die roep wordt beantwoord met een daadwerkelijk volgen van Jezus.
De filmfragment is een goed voorbeeld van navolging in actie.
Maar wat gebeurt er precies? Wat leert dit filmbeeld ons over onze eigen geestelijke ervaringen met het thema navolging? Wat is het beginpunt van het verlangen om te volgen?
In het filmfragment zijn de discipelen niet op zoek naar Jezus, maar is Jezus op zoek naar hen: Hij kiest hen uit en Hij komt naar hen toe. In het OT staan ook verhalen waaruit blijkt dat het God is die kiest. Misschien ken je de verhalen van bijvoorbeeld Jona of Abraham. De twee dachten niet: Kom laat ik God eens gaan zoeken want ik heb er zin in om Hem na te volgen. Integendeel zelfs. Toch komt het wel tot navolging. Daaruit blijkt dat God aanhoudt om in contact te komen met degene die Hij uitkiest, ook al is afwijzing een voor hand liggende menselijke reactie.
Een eerste geheim vaan navolging is dus dat Hij ons kiest. Zo zegt Jezus ook tegen Johannes: Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie…(Johannes 15:16). En dat geldt ook voor ons. Jij mag er ook je eigen naam invullen. Johannes fluistert je toe: “Niet jij hebt mij, maar ik heb jou uitgekozen.
Zijn keuze voor jou gaat samen met je vermogen om te kunnen volgen. Dat vermogen wordt in je hart gelegd. Uit onszelf kunnen we niet. Het is slechts de Geest van God die daarop invloed kan uitoefenen. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. (Johannes 6:65) Dit laatste kan overigens niet direct worden afgeleid van het filmfragment. Als we alleen daarop afgaan, kan het lijken alsof de discipelen “zomaar” volgden, zonder Jezus te kennen.
Maar wie kan zomaar iemand volgen die hij niet kent? Precies, dat doe je niet, dit is niet vanzelfsprekend voor mensen. Het kan daarom niet anders of de discipelen kenden Jezus al voor het tijdstip van de oproep, bijvoorbeeld van de periode dat Hij zijn spraakmakende wonderen verrichte. Voor ons geldt precies hetzelfde: de Geest van Jezus maakt harten er klaar voor om te kunnen volgen. Hij kiest en doet ook het voorbereidende werk.
Om over na te denken
Heb jij wel eens het idee dat je een geloof in Jezus kan forceren? Denk daarbij aan de elementen van ongeloof in je eigen hart en eventuele pogingen om anderen te bekeren. Zo ja, kun je aan de hand van het eerste onthulde geheim verwoorden waarom forceren niet werkt?
Gebed
Voor de punten waar je je geloof in Jezus forceert. Voor meer inzicht in de manier waarop God werkt in een mensenleven.