Mensen hebben mensen nodig

 

Mensen hebben mensen nodig

Mozes nu was tachtig jaar oud en Aaron drieëntachtig jaar, toen zij tot Farao spraken.
Exodus 7:7

Voorwaar geen kleinigheid waarmee Mozes om in de bij zijn tachtigste jaar nog te maken krijgt.
Gelukkig vraagt God niet het uiterste van Hem. Heel eerlijk heeft Mozes na zijn roeping om het volk Israël naar de vrijheid te leiden met God niet het uiterste van hem. Heel eerlijk heeft Mozes na zijn roeping om het volk Israël naar de vrijheid te leiden met God.