Ik ben een Doopsgezinde Lekenprediker

Zusters en Broeders.
Ik ben een Doopsgezinde Lekenprediker en ga voor in kerkdiensten.
Ga niet alleen voor in een Doopsgezinde Gemeenten, maar ik ga ook in PKN en PG en de GK tevens de Lutherse kerken.
Ik ben van alle markten thuis, en de afstand is geen probleem.
Als ik een Orde van Dienst heb, dan heb je een preek met maartwerk.
En ik heb Zondagen nog open staan om in eenĀ  dienst voor te gaan.
Broeder: G. Snip
Klein Frankrijk 11
9801 CX ZUIDHORN (Gr)