Clubjes in de kerk

Clubjes in de kerk

Door het werk van de Heilige Geest is er in Korinthe een christelijke gemeente ontstaan. Maar het gaat daar niet erg christelijk toe.
Er heerst ruzie. Twisten. In de kerk van Korinthe zijn er verschillende partijen. Je hebt mensen die zich de Paulusgroep noemen. Anderen hebben een  club opgericht rond Paulus opvolger Apollos. Of rond Cefas (=Petrus). Zelfs zijn er mensen  die van de Heere Jezus Christus een partijleider maken. Je moet maar durven! Je merkt dat ze daar in Korinthe er nogal gevoelig voor zijn om de mens in het middelpunt te stellen.

De mens met zijn wijsheid en wat hij of zij allemaal kan. Dat is ook vandaag in de kerk een groot gevaar.  Het lijkt wel of of de uitstraling van de Dominee belangrijker is dan wat hij zegt. Of dat dominee Jansen, die zo goed preken kan, ons dichter bij God brengt dan ds, Pietersen…Wat erg vindt Paulus dat.Apolles en Petrus  en Paulus zelf zijn slechts dienaren van Christus. U bent toch niet in mijn naam gedoopt, zegt Paulus. En ik ben toch  niet voor jullie aan het kruis gestorven? Wie denkt dat Jezus het eigendom is van een groep, die is bezig Christus uiteen te scheuren. Om de Meester moet het gaan en niet om de dienaren. Om eenheid moet het gaan in plaats van verdeeldheid. De verdeeldheid maakt de kerk stuk en is ook geen reclame voor de wereld.

1 Korinthe 1: 10-13